MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

————————————————————————————————-

SARGIN YAYINCILIK EĞİ. HİZ. BİL. İNŞ. SAN. TİC.

LİMİTED ŞİRKETİ

İstanbul, 2021

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır

I.TARAFLAR

I.1. SATICI

Satıcı İsim/Unvanı                SARGIN YAYINCILIK EĞİ. HİZ. BİL. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres  Karlıktepe Mah. Kuyulu Sok. No. 5/B Kartal/İstanbul
Vergi Dairesi & Numarası Kartal V.D. / 7450394733
MERSİS Numarası 07450394733000016
Telefon/Çağrı Merkezi +90 216 374 7167
E-posta Adresi bilgi@sarginyayincilik.com.tr

I.2. ALICI

Alıcı İsim / Unvanı:

Alıcı Adresi:

Vergi Dairesi Numarası veya T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

SATICI ve ALICI bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

  1. KONU

İşbu Sözleşmenin konusunu; ALICI’nın, SATICI’ya ait www.sarginyayincilik.com.tr alan adlı web sitesinden yine SATICI’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanunlar ve Yönetmelik hükümlerini de gözeterek tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturacaktır. Taraflar işbu sözleşme kapsamındaki bütün iş ve işlemlerinde iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

III.TANIMLAR

III.1. İletişim Kanalları: İşbu sözleşmede taraflarca belirtilen ve tebligata yarar adres ve e-posta adresleri

III.2. Kanun: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanan kanunları

III.3. Kargo Firması: ………….. Kargo ………………………………………….. Anonim/Limited Şirketi

III.4. Sözleşme: İşbu mesafeli satış sözleşmesini belirtir.

III.5. TBK: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

III.6. TKHK: 6502 Sayılı Tüketicini Korunması Hakkında Kanun

III.7. TTK: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

III.8. Web Sitesi:  www.sarginyayincilik.com.tr isimli web sitesini

III.9. Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

  1. SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)
Malın Açıklaması ve Özellikleri;  
Ürün Kodu ve Adı Adet Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı VadeFarkı KDV Dahil Toplam Tutar
                  
Kargo
Firma Adı Kargo Ücreti Gönderim Tipi
      
                     
  1. ÖDEME

ALICI, satın almış olduğu mal/lar ve hizmet/lere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak SATICI hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapabileceği gibi, havale/EFT ve kapıda nakit ödeme yöntemiyle de yapabilir.

V.1. Kredi Kartı veya Banka Kartları İle Ödeme

V.1.1. Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

V.1.2. Websitesi üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin ALICI’nın kredi kartı kullanması halinde, kartı veren banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar ALICI’nın bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında yalnızca bilgi verilmektedir.

V.1.3.ALICI’nın kredi kartı hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine banka tarafından yansıtılır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. ALICI’nın detaylı ödeme planı oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

V.1.4. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V.2. Havale/EFT Kanalı İle Ödeme

V.2.1. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde SATICI, ALICI tarafından satın almış olduğu mal/lar ve hizmet/lere ilişkin bedelin kendi hesabına geçmesi ile birlikte ilgili siparişi işleme alır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz. Havale/EFT işlemlerinin gerçekleştirilebileceği hesap bilgileri www.sarginyayincilik.com.tr/banka-hesaplarimiz bağlantısı kullanılarak ulaşılabilir.

V.3. ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca SATICI’ya ödemek zorundadır. SATICI, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.

  1. CAYMA HAKKI, İADE PROSEDÜRÜ VE AYIPVI.1. Cayma HakkıVI.1.1. Tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI, ürünün tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.VI.1.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI’nın veya tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Her halde tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.VI.1.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki kurallar esas alınır.VI.1.3.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,VI.1.3.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,VI.1.3.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı günVI.1.4. Malın SATICI tarafından bağımsız taşıyıcı olan kargo şirketine teslimi, her ne kadar mala ilişkin hasarın üçüncü kişi olan kargo şirketine geçirse de cayma hakkının başlangıcı bakımından tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI’ya teslim kabul edilmez.VI.1.5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.VI.1.6. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak işbu sözleşmede belirtilen iletişim kanallarından herhangi birine veya www.sarginyayincilik.com.tr/iletisim adresinden SATICI’ya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bilirimi, www.sarginyayincilik.com.tr/iletisim adresinden yapması halinde, bildirim kendisine ulaşan SATICI bu durumu en geç bildirimin ulaşmasını takip eden iş günü mesai saati bitimine değin ALICI’ya bildirir. Bildirimin süresi içerisinde gönderildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI üzerindedir.VI.1.7. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:VI.1.7.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.VI.1.7.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.VI.2. İade ProsedürüVI.2.1. Tüketici sıfatıyla hareket eden ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:VI.2.1.1.  Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade ProsedürüAlışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.  VI.2.1.2.  Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade ProsedürüGönderilen tutarın iadesi, ALICI’nın alışveriş sırasında göndermiş olduğu IBAN veya banka hesabı bilgisine göre gerçekleştir. Gelen ödemeden, IBAN veya banka hesabı bilgisi saptanamıyor ise ALICI işbu sözleşmedeki kayıtlı iletişim kanallarından, iadenin gerçekleşmesini istediği IBAN veya banka hesabı bilgisini SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu IBAN veya banka hesabı bilgisinin hamili fatura adresinde belirtilen gerçek veya tüzel kişi olmak zorundadır.VI.2.2. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Satış konusu malın kullanılması halinde ikinci el olacağı ve kullanıldığında tamamı olmasa dahi belirli bir kısmı sarf olacak teknolojik ve teknik ürünlerin kullanılmamış olmaları gerekmektedir.ALICI iade edeceği malı SATICI’ya, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermek mecburiyetindedir. İade kargo bedeli ALICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedelinden ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.VI.3. AyıpVI.3.1. ALICI’nın tüketici sıfatıyla hareket etmediği hallerde, ALICI koşulsuz cayma hakkını kullanamayacaktır. Bu gibi hallerde ALICI ve SATICI arasındaki satış sözleşmesi TTK hükümlerine tabi olacaktır. Gerçek kişi tacirlerin, satış sözleşmesinin kurulması esnasında vergi dairesi ve vergi numarasını girmesine karşın, ALICI’nın beyanı kısmına söz konusu alışverişin ticari olmadığını belirtmemesi halinde satış ticari kabul edilir. Bu durumda, SATICI eğer ALICI’ya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıplardan sorumlu olacaktır.VI.3.2. ALICI, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp ve eksiklik kontrolü yapmakla mükelleftir.VI.3.2. ALICI, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 2 gün içerisinde derhal durumu yazılı olarak İletişim Kanallarından SATICI’ya ihbar edeceğini aksi halde teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.VI.3.3. ALICI, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal SATICI’ya ihbar edeceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.VI.3.3.1. ALICI, ayıp ihbarı ile birlikte www.sarginyayincilik.com.tr/iade-formu adresinde yer alan “iade formunu” doldurarak, mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya göndermekle mükelleftir.VI.3.3.2. SATICI, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak ALICI’nın beyanlarında haklı olduğunun anlaşılması halinde ayıplı ürünü tamir ederek bütün fonksiyonlarını çalışır hale getirerek ALICI’ya yeniden gönderir. Ürün tamirinin mümkün olmaması halinde ayıplı ürünü yenisi ile değiştirir veya ayıplı ürünün bedelini iade eder.VI.3.3.3. ALICI’nın, iade etmiş olduğu ürünün stoklarda kalmaması ya da benzeri nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânı olmadığı halde SATICI ürün bedelini ALICI’ya faiz ödemeksizin iade edeceğini beyan eder. Bu durumda ALICI iade faturası kesmek ve SATICI’ya ulaştırmak zorundadır.VI.3.3.4. Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.VI.3.3.5. Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE SATICI İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.VI.3.3.6. ALICI, satın almış olduğu malın kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale edilmesi gerektiğini bildiğini aksi halde yetkisiz kişilerce yapılan müdahale nedeni çıkabilecek her türlü sorun/uyuşmazlıkta SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

VII. TESLİM YERİ VE ZAMANI

VII.1. Teslimat Bilgileri

VII.1.1. Teslimat Adresi: ……… Mahallesi …………. Caddesi No:……. ……….. Sitesi …. Blok Kat:….. Daire:……… …………../ İSTANBUL

VII.1.2. Teslim Edilecek Kişi: ………………………… ulaşılamaz ise ……………………………

VII.1.3. Fatura Adresi: ……… Mahallesi …………. Caddesi No:……. ……….. Sitesi …. Blok Kat:….. Daire:……… …………../ İSTANBUL

VII.1.4. ALICI tarafından bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenen malların teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya ALICI’NIN teslimat adresini değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

VII.1.5. SATICI, ALICI’NIN vermiş olduğu teslimat adreslerini doğrulamakla ve kontrol etmekle yükümlü değildir. ALICI’NIN vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan ALICI sorumlu olup 3. Kişi/Kurumlara yapılan teslimat işbu sözleşme belirtilen sürelerin uzaması ve teslimatın yapılmamış olması anlamında yorumlanmaz ve ALICI’NIN işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını kaldırmaz.

VIII. TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

VIII.1. Alıcının Beyan, Hak ve Yükümlülükleri

VIII.1.1.ALICI, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

VIII.1.2.ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde yer alan www.sarginyayincilik.com.tr/iletisim üzerinden ulaştırabilirler.

VIII.1.3.ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

VIII.1.4.Malın tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

VIII.2. Satıcının Beyan, Hak ve Yükümlülükleri

VIII.2.1.SATICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

VIII.2.2.SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

VIII.2.3.Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

IX.1. Kişisel Verilerin Korunması

IX.1.1. ALICI, Websitesi’nden yapmış olduğu alışveriş öncesi, alışveriş sırası ve sonrasındaki süreçlere ilişkin olarak ALICI’dan elde edilen kişisel verilen SATICI tarafından işlenmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye www.sarginyayincilik.com.tr/gizlilik-politikasi adresinden kolayca ulaşabilir ve detaylı bilgilendirmeye sahip olabilirsiniz.

IX.1.2. Tüketici sıfatıyla hareket etmeyen ALICI’nın, Websitesi’nden yapmış olduğu alışveriş öncesi, alışveriş sırası ve sonrasındaki süreçlere ilişkin olarak elde edilen tüm bilgiler icar sır niteliğinde ve gizli bilgilerdir. Bu bilgiler, alışveriş ve pazarlama amaçları dışında kullanılmayacak, SATICI veya SATICI’nın yönetiminde olan şirketler dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  1. MÜCBİR SEBEP(FORCE MAJOR)

X.1. İşbu Sözleşme kapsamında bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilebilmesi için (i) olayın etkilediği SATICI’nın gerekli özen ve dikkati göstermiş olması ve gerekli önlemleri almış olmasına rağmen olayın sonuçlarının önlenemeyecek veya giderilemeyecek olması, (ii) bu olayın sebebiyet verdiği durumun, etkilenen SATICI’nın bu Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; İmza Tarihi itibarıyla mevcut haller, hiçbir şekilde işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep olarak nitelendirilemez.

X.2. İşbu maddede sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki haller mücbir sebep hali sayılacaktır.

X.2.1. Kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş hali,

X.2.2. Terör hareketleri,

X.2.3. Ülkede meydana gelen sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar,

X.2.4. Yangın, sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, çığ, yıldırım vb. doğal afetler ve salgın hastalıklar.

X.3. Mücbir sebebin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

XI.1. SATICI, sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’nın İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ ya iade edecektir.

XI.2. Sözleşmenin ALICI’nın kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

XI.3. ALICI, SATICI’nın iş bu sözleşmeden kaynaklanan malın teslimine ilişkin ana yükümlüklerini yerine getirmediği takdirde, yazılı bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edecektir. Yazılı bildirime rağmen SATICI’nın yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ALICI İşbu sözleşmeyi fesih ederek mal teslim edilmiş ise malı iade ederek, tüketici sıfatıyla hareket etmeyen ALICI bakımından iade faturası kesmek şartıyla ödenen bedelin iadesini isteyebilir. SATICI’ın kusuru nedeni ile fesih halinde ürün teslimat ve her türlü masraf SATICI’ya aittir.

XII. DELİL SÖZLEŞMESİ

XII.1. TARAFLAR arasında Sözleşmeden doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta tarafların ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.K madde. 193 gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

XIII. YETKİLİ HUKUK VE MAHKEME

XIII.1. TARAFLAR Sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda Türk hukukunun uygulanacağını ve uyuşmazlıkların çözüm mercii olarak İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİNİN olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

XIV. İşbu sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

  1. İşbu sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, işverenin önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

XVI. Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir.

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı                SARGIN YAYINCILIK EĞİ. HİZ. BİL. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres  Karlıktepe Mah. Kuyulu Sok. No. 5/B Kartal/İstanbul
Vergi Dairesi & Numarası Kartal V.D. / 7450394733
MERSİS Numarası 07450394733000016
Telefon/Çağrı Merkezi +90 216 374 7167
E-posta Adresi bilgi@sarginyayincilik.com.tr

ALICI

Alıcı İsim / Unvanı:

Alıcı Adresi:

Vergi Dairesi Numarası veya T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi: